Ce Oferim?

Go to Rapoarte de evaluare

Rapoarte de evaluare

Doriți stabilirea valorii de asigurare, re-evaluarea pentru înscrierea în contabilitate sau să aflați valoarea bunurilor dumneavoastră?

Go to Rapoarte de expertiză

Rapoarte de expertiză

Vreți să certificați autenticitatea unui bun sau aveți nevoie de stabilirea punctajelor pentru clasarea bunului în Patrimoniul Cultural Național?

Go to Certificate de export

Certificate de export

Aveți nevoie de certificate de export temporar sau definitiv pentru bunurile dumneavoastră culturale?

Cine suntem?

Suntem evaluatori autorizați specializați în bunuri culturale mobile.

Lucrăm împreună cu experți acreditați de Ministerul Culturii și Identității Naționale pentru a vă pune la dispoziție rapoarte profesioniste de evaluare și expertiză a bunurilor dumneavoastră de artă și de colecție. Prin evaluare, în sensul definiţiei din OG 24/2011, se înţelege activitatea de estimare a valorii, materializată într-un înscris, denumit raport de evaluare, realizată de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele specifice acestei activităţi şi cu deontologia profesională. Rapoartele de evaluare se elaborează la solicitarea oricărei persoane fizice sau juridice, de drept public ori privat. Evaluarea este procesul de estimare a unui tip al valorii, pentru un anumit tip de proprietate, la o anumită dată şi concretizat în raportul de evaluare. Evaluarea este o estimare şi nu un calcul exact al unei valori printr-o formulă matematică sau printr-o cuantificare precisă. Ea impune aplicarea raţionamentului profesional al evaluatorului.

  • pictură, grafică, sculptură, tehnici mixte

  • metale prețioase, sticlă, porțelan, ceramică, artă populară

  • militaria, obiecte tehnice, arheologie, filatelie, numismatică, icoane și obiecte de cult

  • mașini de epocă, mașini serie limitată

Articole

Contactați-ne!