Evaluarea bunurilor de artă prin metoda comparației vânzărilor

evaluare artaÎn evaluare, abordarea prin piață oferă o indicație asupra valorii prin compararea bunului subiect cu bunuri identice sau similare, ale căror prețuri se cunosc. Este necesar ca prețul altor tranzacții să fie ajustat pentru a reflecta orice diferențe între tranzacția reală și tipul valorii și orice ipoteze care sunt adoptate pentru evaluarea ce se realizează. Pot exista și diferențe între caracteristicile juridice, economice sau fizice ale bunurilor din alte tranzacții față de cel evaluat.

Au fost identificate cinci criterii de comparație pentru a analiza valoarea unui bunului cultural evaluat în relațiile cu bunurile comparabile, în funcție de care se calculează valoarea ajustată, aplicând ajustările necesare pentru fiecare criteriu de comparație, direct proporțional cu raportul dintre bunul de evaluat și bunul comparabil. Aceste criterii sunt:

  • utilitatea, pentru că bunurile cu o utilitate practică au o valoarea mai mare decât cele pur decorative, în contextul unei importațe memorialistice similare;
  • calitatea formală, însemnând importanța bunului în contextul personalității celui care l-a deținut, bunurile definitorii pentru o personalitate fiind mai valoroase decât cele doar utilizate sau din anturajul respectivei personalități;
  • tehnica/materialul, pentru că un bun cu o complexitate mai mare, sau realizat dintr-un material mai prețios are o valoare proporțional mai mare cu diferența de valoare intrinsecă a materialelor și manoperei;
  • valoarea memorială, pentru că există diferențe între prețuirea acordată diferitelor personalități, în funcție de contextul economic, social și politic și de importanța pe care respectiva personalitate a avut-o în domeniul în care a activat;
  • valoarea artistică, atunci când există, pentru că influențează pozitiv valoarea unui bun cu importanță memorialistică;

După aplicarea ajustărilor, se notează valorile ajustate individuale ale celor 3 bunuri comparabile:

Se calculează ajustarea procentuală totală aplicată fiecăruia dintre bunurile comparabile, ca sumă a modulelor ajustărilor pentru fiecare criteriu de comparație:

APT = |C1| + |C2| + |C3| + |C4| + |C5|

Practica de specialitate prevede utilizarea valorii ajustate cu o ajustare procentuală totală minimă pentru estimarea valorii bunului. În realitatea pieței de artă, însă, considerăm rezultatele vânzării prin licitație ca fiind influențate și de factori ce nu țin de natura bunului comercializat, astfel încât simțim nevoia luării în calcul și a factorului entropic. De aceea, vom utiliza o medie a celor 3 valori ajustate obținute, ponderată cu inversul ajustărilor procentuale totale, pentru a ne apropia cât mai mult de valoarea ajustată a bunului comparabil cu ajustarea procentuală totală cea mai mică.

Astfel, se calculează inversului ajustării procentuale totale:

IAT = 1 / APT

Valoarea estimată a bunului evaluat este media ponderată a valorilor ajustate a celor 3 bunuri comparabile cu inversul ajustărilor procentuale totale:

VE = (VA1*IAT1 + VA2*IAT2 + VA3/IAT3) / IAT1 + IAT2 + IAT3

 

Pentru a solicita un raport de evaluare a unor bunuri culturale, ne puteți contacta aici.

Share on:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *