Activitatea de evaluare este reglementată de OG 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor. Prin evaluare se înţelege activitatea de estimare a valorii, materializată într-un înscris, denumit raport de evaluare, realizată în conformitate cu standardele specifice acestei activităţi şi cu deontologia profesională de un evaluator autorizat.

Raport de evaluare

Evaluarea bunurilor culturale mobile se materializează într-un raport de evaluare întocmit de un expert evaluator bunuri mobile (EBM) sau expert evaluator proprietăți imobiliare (EPI), care este obligat să recunoască diferitele premise ale valorii. Aceste premise pot fi clasificate în trei categorii, în funcție de utilizarea viitoare a bunului:

  1. Vânzarea, în scopul unei utilizări asemănătoare sau alternativă;
  2. Utilizarea în continuare a bunului, în scopul în care a fost dobândit;
  3. Lichidarea.

Astfel, utilizarea termenului de valoare sau valoare de piață a bunului mobil este modificată sau rafinată pentru a crea definiții speciale, care să vină în întâmpinarea nevoilor unei anume evaluări. Aceste modificări furnizează o premisă specifică a valorii, pentru a ghida munca evaluatorului.

Valoare de piață

Valoarea de piață reprezintă suma estimată, exprimată în termeni monetari, care poate fi obținută, în mod rezonabil, pentru o proprietate, în cadrul unui schimb dintre un cumpărător și un vânzător, aflați pe poziții egale, nici unul dintre ei nefiind constrâns să vândă sau să cumpere și în perfectă cunoștiință de cauză, la o anumită dată.

Valoare justă

Valoarea justă reprezintă suma estimată, exprimată în termeni monetari, pentru care un activ ar putea fi schimbat de bunăvoie, între două părți interesate, aflate în cunoștință de cauză, într-o tranzacție în care prețul este determinat în mod obiectiv, la o anumită dată.

Valori speciale

Valoarea de lichidare ordonată reprezintă valoarea brută estimată, exprimată în termeni monetari, care poate fi realizată în mod tipic printr-o vânzare de lichidare, dată fiind o perioadă rezonabilă de timp pentru găsirea unui cumpărător, cu un vânzător constrâns să vândă, în baza unei situații “așa cum este, unde este”, la o dată specificată.

Valoarea de piață forțată reprezintă valoarea brută estimată, exprimată în termeni monetari, care poate fi realizată în mod tipic printr-o licitație publică dirijată și mediatizată corespunzător, cu un vânzător constrâns să vândă imediat, în baza unei situații “așa cum este, unde este”, la o dată specificată.

Valoarea de asigurare reprezintă costul de înlocuire asigurat mai puțin deprecierea cumulată, luată în considerare în scopuri de asigurare, așa cum este ea în polița de asigurare sau prin intermediul altor înțelegeri.

Rapoartele noastre de evaluare sunt redactate în conformitate cu standardele internaționale de evaluare și cu OG 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor.

Rapoartele de evaluare sunt semnate de experți-evaluatori membri titulari ANEVAR.evaluatori bunuri culturale

Puteți solicita un raport de evaluare aici.