reevaluarea muzeelor

Re-evaluarea bunurilor din muzee

Câteva considerente cu privire la re-evaluarea  patrimoniului muzeal Începând de anul trecut, în afară ce controalele Curții de Conturi a României, cerând impetuos re-evaluarea patrimoniului din muzeele românești, a apărut încă un corp de control. De data aceasta este vorba de Direcția Generală de Inspecție Economico-Financiară din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, ale cărei controale în Read more about Re-evaluarea bunurilor din muzee[…]

Share on:
contabilitatea operelor de arta

Contabilitatea bunurilor culturale mobile

Operele de artă În conformitate cu prevederile art. 312 alin. (1), litera a) din Codul Fiscal, operele de artă reprezintă: 1. tablouri, colaje și plachete decorative similare, picturi și desene, executate integral de mână, altele decât planurile și desenele de arhitectură, de inginerie și alte planuri și desene industriale, comerciale, topografice sau similare, originale, executate manual, Read more about Contabilitatea bunurilor culturale mobile[…]

Share on:
impozitare bunuri persoanel

Impozitarea vânzărilor de bunuri mobile din patrimoniul personal

Vânzarea bunurilor culturale mobile ce provin din patrimoniul personal este scutită de impozit pe venit, conform Codului Fiscal, Art. 62. litera m): “În înțelesul impozitului pe venit, următoarele venituri nu sunt impozabile: m) veniturile primite ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile și mobile din patrimoniul personal, altele decât câștigurile din transferul Read more about Impozitarea vânzărilor de bunuri mobile din patrimoniul personal[…]

Share on:
visarta

Dreptul de suită, dreptul de autor, VISARTA

Dreptul de suită este reglementat de Legea nr. 8/1996 a drepturilor de autor și drepturilor conexe. Astfel, art. 21 stipulează că: “Autorul unei opere originale de artă grafică sau plastică ori al unei opere fotografice beneficiază de un drept de suită, reprezentând dreptul de a încasa o cotă din prețul net de vânzare obținut la Read more about Dreptul de suită, dreptul de autor, VISARTA[…]

Share on: