Activitatea de evaluare este reglementată de OG 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor. Prin evaluare se înţelege activitatea de estimare a valorii, materializată într-un înscris, denumit raport de evaluare, realizat în conformitate cu standardele specifice acestei activităţi de către un evaluator autorizat.

Raport de evaluare

Evaluarea bunurilor culturale mobile se materializează într-un raport de evaluare întocmit de un evaluator bunuri mobile (EBM) sau evaluator proprietăți imobiliare (EPI), membru titular ANEVAR.

Evalaurea se realizează urmând Standardele de Evaluare, publicate anual de ANEVAR și corelate cu Standardele Internaționale de Evaluare.

Raportul de evaluare are un conținut definit precis de Standardel de Evaluare și trebuie să explice metodologia aplicată și să justifice valoarea estimată. Metodologia de evaluare trebuie să fie bazată pe cele trei abordări clasice: abordarea prin piață, prin venit sau prin cost. Concluzia raportului de evaluare este valoarea estimată la data evaluării.

În funcție de scopul raportului de evaluare, valoarea estimată poate fi de mai multe feluri: de piață, de asigurare, de lichidare, echitabilă (sau justă, conform IFRS13), de investiție etc. De aceea este important ca de la bun început Evaluatorul să stabilească împreună cu Clientul termenii de referință ai evaluării.

Odată stabilit scopul evaluării și tipul de valoare estimată, evaluatorul trebuie să facă o cercetare a pieței și să decidă ce abordări pot fi folosite în evaluare, justificând de ce pot fi folosite, respectiv de ce nu pot fi folosite, dacă este cazul.

Conform Îndrumarului pentru evaluarea bunurilor culturale mobile publicat de ANEVAR, atunci când există suficient de multe informații în piață este recomandată abordarea prin piață. Evaluatorul trebuie să identifice bunuri similare bunului evaluat care să fi fost tranzacționate la o valoare cunsocută sau care să fie oferite spre vânzare, să identifice acele elemente de comparație care sunt recunoscute de piață ca influențând valoarea bunurilor din aceași categorie și să ajusteze corespunzător valorile comparabilelor astfel încât să obțină o indicație privind valoarea estimată a bunului evaluat.

Raportul de evaluare trebuie semnat și parafat de către evaluator, iar parafa are o formă și un conținut standard, menționând numele evaluatorului, specializarea, numărul legitimației și anul în care este valabilă parafa.

Rapoartele noastre de evaluare sunt redactate în conformitate cu Standardele de Evaluare și cu OG 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor și sunt semnate de evaluatori membri titulari ANEVAR.evaluatori bunuri culturale

Puteți solicita un raport de evaluare aici.