impozitare bunuri persoanel

Impozitarea vânzărilor de bunuri mobile din patrimoniul personal

Vânzarea bunurilor culturale mobile ce provin din patrimoniul personal este scutită de impozit pe venit, conform Codului Fiscal, Art. 62. litera m): “În înțelesul impozitului pe venit, următoarele venituri nu sunt impozabile: m) veniturile primite ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile și mobile din patrimoniul personal, altele decât câștigurile din transferul Read more about Impozitarea vânzărilor de bunuri mobile din patrimoniul personal[…]

Share on: